Een zeer ter zake deskundige HR-professional die maar weinig woorden nodig heeft om te begrijpen wat de essentie van een zaak is

Zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau erg goed in staat te handelen, durft te confronteren en denkt altijd vanuit een bedrijfsmatige invalshoek’

Een echte arbeidsvoorwaardenspecialist, met de nodige ervaring met het opzetten van diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen, cao’s en het onderhouden van contacten met de OR

Heeft vele BPO-trajecten [Business Process Outsourcing] op uitstekende wijze vanuit HR gemanaged en is een echte C&B-specialist. Hij weet op de juiste momenten te escaleren en is daarnaast altijd bereid een ander te helpen